Oncologiefysiotherapie Wageningen

Oncologiefysiotherapie bij Fysiotherapie Vis

Kanker pleegt een zware aanslag op het lichaam. Ook de behandeling heeft een grote impact voor de patiënt. Oncologiefysiotherapie verlicht bewegingsproblemen die het gevolg zijn van kanker of de behandeling ervan. Steeds duidelijker wordt het belang van een goede conditie aangetoond om de behandeling goed te kunnen doorstaan.

Wat doet de oncologiefysiotherapeut?

De specialisatie oncologiefysiotherapie richt zich op de verschillende aspecten van de ziekte. Dankzij kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan, kan de therapeut u helpen met het verlichten van klachten. De therapeut ondersteunt en begeleidt u ook op psychosociaal vlak.

In de vier verschillende fasen van kanker biedt de fysiotherapeut begeleiding:

Curatieve fase
De behandeling is gericht op het bestrijden van de kanker. De therapeut helpt bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en verlicht spanningsklachten.

Herstelfase
In deze fase staat het herwinnen van de beweeglijkheid, kwaliteit van leven en controle krijgen over activiteiten in het dagelijks leven centraal. Met een trainingsprogramma verbeteren we de conditie en door middel van oefeningen zorgen we ervoor dat de patiënt alle dagelijkse activiteiten weer kan uitvoeren. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

Palliatieve fase
Deze fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt bepalen hierin de behandeling van de oncologiefysiotherapeut.

Terminale fase
Wanneer het levenseinde nadert, draait de therapie vooral om het comfort van de patiënt. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.