revalidatie Wageningen

Onder begeleiding revalideren bij Fysiotherapie Vis in Wageningen

Na een periode van ziekte, na een ongeval of operatie moet uw lichaam herstellen. Daarnaast is het mogelijk dat u bepaalde handelingen niet meer goed kunt uitvoeren. Revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut is dan van groot belang. Zo leert u weer op een goede manier en zonder pijn te bewegen.

Herstel met de hulp van de fysiotherapeut

Revalideren betekent herstellen. Revalidatie richt zich op het voorkomen van blijvend lichamelijk letsel of functionele beperkingen. Dit houdt in dat na een periode van ziek zijn of na een operatie het niveau wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau. Als volledig herstel niet haalbaar is, wordt door training een zo goed mogelijk herstel van functies en mogelijkheden nagestreefd. De kwaliteit van leven kan hierdoor sterk verbeteren. Revalidatie kan soms in groepsverband, maar het behandelplan is vastgesteld met en voor de individuele patiënt. In onze revalidatieruimte heeft u de mogelijkheid om onder intensieve, professionele begeleiding te oefenen.

revalidatie na operatie